Folder och Karta

Här finns en folder du kan ladda ner eller skriva ut inför rundan! Vi rekommenderar en utskrift då foldern är designad att vikas och för att internet-uppkopplingen kan vara lite bristfällig på sina platser kring Tämnaren.

Karta (google maps)

https://www.google.com/maps/@60.1877956,17.3399636,11z/data=!3m1!4b1!4m3!11m2!2sC2wbQAHOTEi48dGLhacwNA!3e3?entry=ttu

Via länken ovan kommer du till en google-maps som du kan använda för att hitta till de olika besöksmålen!

Översiktskarta för rundan våren 2024

Här kan du ladda ner kartan som en fil för utskrift:

Affisch för utskrift

Här kan du ladda ner och skriva ut Tämnarrundas affisch.